Køleanlæg

 

CS Ice leverer og servicerer køleinstallationer af alle kendte fabrikater og komponenter. Vi er uafhængige og kan derfor frit vælge den optimale løsning for kunden. Vi energioptimerer individuelt inden for industriel køling.

Vi er på forkant med industrielle køleanlæg drevet på ammoniak, CO2 samt propan, og er i stand til at designe den optimale løsning af enhver tænkelig køleproces. Fx procesvand, direkte og indirekte køling og luftkøling.

Nedenfor er angivet eksempler på anvendelse af industriel køling, hvor vi er leveringsdygtige.

 • Køle- og frostlagre
 • Energioptimale anlæg
 • Indfrysning af fødevarer og dyrefoder
 • Frugt og grønt
 • Slagterier
 • Mejerier
 • Fiskeindustrien
 • Varmepumper
 • Plastmaskiner
 • Komfortanlæg, HVAC
 • Frikøleanlæg
 • Ventilationsanlæg
 • Befugtnings- og affugtningsanlæg
 • Varmegenindvindingsanlæg

Kompressoranlæggene kan eksempelvis installeres udendørs, i et specielt indrettet kompressorrum eller som en containerløsning.